Droga do doskonałości: Systemy i struktura stanowią podstawę kultury doskonalenia

- polish debrief komunikacja kultura bezpieczeństwa omówienie praca zespołowa proces decyzyjny przywództwo Mar 10, 2024

W języku angielskim funkcjonuje takie powiedzenie „kultura pożera strategię na śniadanie", co oznacza, że bez względu na to, jak silna jest nasza strategia, nie odniesiemy sukcesu, jeśli kultura organizacyjna jest słaba. Stworzenie odpowiednich systemów i struktura pozwoli pożreć niewłaściwą kulturę i być może zastąpić ją nową kulturą doskonalenia się.

Ludzie chcą być inspirowani. Weźmy na przykład sport. Prawie każda historia pokazuje pozytywne historie o zespołach lub jednostkach, które pokonują przeciwności losu, aby odnieść sukces. Identyfikujemy się z ich zmaganiami i znajdujemy motywację w ich sukcesach.To, czego często nie widzimy, to steki godzin potu i ciężkiej pracy. Podczas gdy struktura i procesy wspierające dążenie do najwyższej jakości mogą nie trafiać na pierwsze strony gazet, stanowią one podstawę sukcesu. Jeżeli przyjrzymy się najlepszym zespołom na świecie, czy będą to amerykańscy Navy Seals, zespół PITstopu zespołu RedBull, nowozelandzcy All Blacks czy NASA. Wszystkie zespoły operujące na najwyższym poziomie mają swoją strukturę i opisane procesy.

Zastosuję to do nurkowania: Mamy naszą misję, wizję i deklaracje dotyczące tego jak chcemy postępować. Mimo to, nasze procesy i systemy często nieumyślnie działają bezpośrednio przeciwko nam, osłabiając przywództwo i sukces członków. Najlepszym sposobem na uniknięcie takich konfliktów jest rozpoczęcie od zidentyfikowania kluczowych obszarów, w których można wdrożyć systemy, które będą zrozumiałe i przestrzegane przez wszystkich w zespole.

 

Systemy które działają

Rekrutacja: Budując lub planując rozwój istniejącego zespołu trzeba pomyśleć przez pryzmat dopasowania wartości i współdziałaniu. Jednym z elementów który odróżnia zespół, od grupy ludzi, to wspólne, akceptowane i osiągalne cele. Zastanówcie się i przedyskutujcie wasze cele. Co chcecie osiągnąć, jako zespół i jako jednostki. Czy wasze cele nie konfliktują? Czy wszyscy się na nie zgadzają, akceptują i są gotowi się z nimi identyfikować. Jeżeli na tym etapie, jako grupa nie jesteście zgodni, to nie uda się stworzyć udanego zespołu nurkowego. Warto również rozważyć wasze kompetencje. Różnorodność będzie kluczem do sukcesu.

Nabywanie kompetencji: Zaplanujcie ścieżkę rozwoju i wspólnych ćwiczeń od samego początku. Jasne przedstawienie, w jaki sposób i dlaczego macie zamiar inwestować w swój rozwój i kompetencje jako zespół, utwierdzi was w przekonaniu, że wierzycie w sukces i że wszyscy będą mieli wpływ na wydajność i rozwój zespołu.

 Rozwój kompetencji: W miarę pojawiania się nowych wyzwań i rozwoju, priorytety mogą się zmieniać. Warto przyjąć otwarte podejście, aby zaspokoić potrzeby w waszego zespołu. Poszukiwanie nowych możliwości uczenia się i zdobywania nowych kompetencji dla wszystkich członków zespołu.

Wspólny język i komunikacja: Odpowiedzialność może być interpretowana na różne sposoby. Zdefiniujcie swoje oczekiwania w prosty i jasny sposób. Z czasem będziecie mieć swój meta język, którym wasz zespół będzie się porozumiewał. Warto jednak weryfikować czy wszyscy rozumieją to, o czym rozmawiacie. Dotyczy to również nowych członków zespołów oraz otoczenia, w którym operujecie. Sternicy, divemasterzy, inne grupy czy obsługa bazy mogą nie rozumieć wszystkiego tak samo, jak wy, a brak bezpieczeństwa psychologicznego będzie przeszkodą w weryfikacji informacji. Pamiętajcie o domykaniu pętli komunikacyjnych, parafrazowaniu i używaniu otwartych pytań, opisz mi, opowiedz, przedstaw... aby zweryfikować zrozumienie i czy wszyscy mówią i myślą o tym samym.

Informacje zwrotne: Budujcie i promujcie atmosferę, w której informacja zwrotna jest uważana za dar, a nie obrazę. Omówienie - DEBriefing jest krytycznym elementem każdej aktywności. Przekazujcie informacje zwrotne w sposób, który buduje zaufanie i upoważnia ludzi do zabierania głosu, zgłaszania wątpliwości i kwestionowania i zgłaszania własnych pomysłów. Mówimy o zachowaniach i nie należy bać się, nazywać zachowań i co poszło źle. Dbajmy jednak o to, aby krytyka była konstruktywna i produktywna i dotyczyła zachowań i podjętych decyzji, a nie osób. Bardzo ważne jest zwracanie uwagi na to co poszło dobrze i zrozumienie dlaczego coś się udało w taki sposób aby wszyscy wiedzieli, jak to co jest dobre, powtarzać w przyszłości.

Uznanie: W jaki sposób każda osoba chciał by być doceniany? Stwórzcie system, który pomoże wam nagradzać zaangażowanie i postawę osób, których zachowanie jest dla was znaczące.  Wyznaczenie  konkretnego czasu na wyróżnienie osoby z zespołu, pozwoli innym zastanowić się nad tym odpowiednio wcześniej. Na przykład, na koniec każdego dnia czy weekendu nurkowego każdy wybiera jedną osobę, której za coś dziękuje i chce ją w jakiś sposób nagrodzić. Procesy, które zajmują regularne miejsce w waszym procesie, mają większą szansę na powodzenie.

 Myśląc o swoim podejściu do każdego systemu, wyobraźcie sobie nowych członków waszego zespołu, lub początkujących nurków w waszym klubie przechodzące przez stworzone przez Was procesy. Czy potrafią określić, w jaki sposób przyczyniają się do realizacji wyznaczonych celów? Czy wiedzą, jak definiujecie sukces i jakie kroki mogą podjąć, aby go osiągnąć? Czy informacje zwrotne, które otrzymują, są pomocne w budowaniu zaufania, które pewnego dnia może zaowocować większą odpowiedzialnością? Czy właściwi ludzie pełnią właściwe role? Jeśli możecie odpowiedzieć twierdząco na te pytania, jest to mocna wskazówka, że wasze systemy i procesy wspierają kulturę doskonalenia się.

Albert Einstein

Zasada 55 minut

Wiemy, że nurkowie szukają w nas inspiracji, ale wiemy też, że przywództwo to coś więcej niż tylko krótkie przemówienie lub przeprowadzenie odprawy. Albert Einstein powiedział kiedyś: „Gdybym miał tylko godzinę na uratowanie świata, poświęciłbym 55 minut na zrozumienie problemu i 5 minut na ratowanie świata". Jeśli chcemy, aby nasze zespoły osiągały wyniki na najwyższym poziomie, a nasze nurkowania były udane i stanowiły źródło nauki, nasze 55 minut najlepiej poświęcić na właściwą odprawę i bardzo dogłębne omówienie nurkowania i opracowanie niezawodnych procesów, które pomogą naszemu zespołowi osiągnąć wyjątkowe wyniki.

Podsumowanie

Przyzwyczailiśmy się postrzegać nurkowania jako indywidualną rozrywkę, gdy od czasu do czau spotykamy się z osobami które znamy. Instruktorzy i właściciele centrów nurkowych rzadko postrzegają swoich kursantów i klientów jako część zespołu, który ma wspólne cele. Zespoły nurków, które razem nurkują i realizują wspólne projekty, często nie posiadają spójnej wizji ani planu rozwoju i doskonalenia się. Zmiana postrzegania i myślenia o nurkowaniu i organizowaniu nurkowań przez pryzmat wspólnego celu i zaplanowanego procesu zwiększy bezpieczeństwo, sprawi że będzie mniej nieporozumień a osoby zaangażowane będą czuły się częścią całości co będzie wpływać na wspólne doskonalenie. 


Andrzej jest instruktorem nurkowania technicznego i nurkowania na obiegach zamkniętych. Pracuje jako konsultant do spraw bezpieczeństwa i wydajności w branży nurkowej. Z wykształcenia jest psychologiem ze specjalizacją w psychologii społecznej i psychologii bezpieczeństwa. Jego główne zainteresowania w tych dziedzinach związane są z wydajnością człowieka w ekstremalnych środowiskach oraz budowaniem zespołów o wysokiej wydajności.  Andrzej ukończył studia podyplomowe w zakresie archeologii podwodnej i zdobył doświadczenie w roli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo nurkowania w projektach naukowych- DSO. Od 2023 roku jest instruktorem Human Factors, prowadzi polski oddział The Human Factors. www.podcisnieniem.com.pl