Czynniki Ludzkie dla początkujących: Część 8: Przywództwo to relacje i cele

- polish andrzej górnicki dla początkujcych dummies jenny lord leadership praca zespołowa przywództwo Jan 22, 2023

Łatwo jest myśleć, że jeśli nie jest się przewodnikiem lub instruktorem nurkowania, to przywództwo nie ma do nas zastosowania, ale to nieprawda, każdy jest w pewnym momencie liderem. Lider to ktoś, kto rozumie po co wszyscy znajdują się w tym miejscu, potrafi to przekazać w jasny sposób tak, aby inni też to zrozumieli, a następnie pomaga wszystkim współpracować, aby osiągnąć zamierzony cel. Co ważne, mimo że rozumie cel, nie musi posiadać wszystkich umiejętności, aby go osiągnąć.

Co to oznacza dla nas jako nurków? Dla przewodników i instruktorów nurkowania jest to dość jasne. Większość profesjonalnych nurków jest tam po to, aby dzielić się swoją miłością do nurkowania z innymi, a jako niewypowiedziany cel, aby robić to bezpiecznie. Robią to decydując, jaki jest plan na dany dzień i informując o tym innych nurków.

Przewodnik objaśni miejsce nurkowania, być może pomoże ze sprzętem i wejściem i wyjściem z wody, a czasem nawet wejdzie do wody, aby bezpośrednio poprowadzić ludzi po okolicy i pomóc w znalezieniu "rzeczy", których nurkowie mogą nie zauważyć sami lub mogliby mieć z tym trudności.

Instruktor ustala harmonogram, wyjaśnia, czego oczekuje od swoich kursantów i (miejmy nadzieję!) omawia po zajęciach wykonane ćwiczenia, aby pomóc kursantom w nauce i poprawie, co również ważne, pomaga kursantom w poprawie siebie jako instruktora. Jeśli są dobrymi liderami, będą również przypominać ludziom, dlaczego tam są, a nie tylko co robią. Będą starali się utrzymać każdą osobę zmotywowaną i zdolną do wypełnienia swojej roli. To z kolei pomaga jednostkom połączyć się w zespół i pomagać sobie nawzajem. A to uwalnia potencjał, dzięki czemu wszyscy mogą wykonać zadanie. Wyjaśniają, że istnieje wspólny cel, ciągłe doskonalenie, i właśnie to podejście tworzy środowisko, w którym informacje zwrotne i poprawa jest normą.

Jak wygląda przywództwo w praktyce?

Widziałam ostatnio wspaniałe przywództwo u instruktora pracującego w centrum nurkowym. Jest on dość nowy w centrum (i jest stosunkowo młodym instruktorem), ale jego doświadczenie w innych rolach przywódczych jest widoczne. Mój przyjaciel wyjaśnił mi wcześniej problemy, jakie centrum nurkowe miało z utrzymaniem i wymianą sprzętu. Kieruje się on przekonaniem, że nurkowanie potrzebuje ludzi, którzy wstaną i będą mówić, kiedy coś nie jest w porządku (np. niespełniający standardów lub nie serwisowany sprzęt). W rozmowie z innym kolegą wyjaśnił im, że nie mogą milczeć o czymś, co jest niebezpieczne i że są odpowiedzialni wobec swoich klientów. Jest w stanie podać wiele przykładów ze swojej poprzedniej pracy, dlaczego jest to ważne i co może się stać, jeśli ludzie nic nie powiedzą. Ponieważ sam daje przykład takiego zachowania (odmawiając nurkowania lub nie pozwalając klientom na nurkowanie, jeśli sprzęt nie działa bez zarzutu), pomaga innym członkom personelu przekonać się, że mówienie o tym jest w porządku. Buduje najsilniejszą kulturę bezpieczeństwa psychologicznego w centrum nurkowym, na jaką może sobie pozwolić, mimo że jest "tylko" instruktorem, a nie kierownikiem. W tym przypadku plan jest taki, aby wszyscy nurkowali bezpiecznie. Ma przekonanie, że jest to możliwe i pomaga innym to osiągnąć, często poświęcając własne potrzeby, aby pomóc innym osiągnąć ich potrzeby.

Co z nurkowaniem partnerskim lub w zespołach tworzonych ad hoc?

Jako partnerzy w parach lub w zespołach powstałych ad hoc sprawa może być mniej oczywista. Generalnie większość partnerów uzgadnia wcześniej trasę, głębokość, czas, punkty orientacyjne itp. Doświadczony nurek zauważy rzeczy, które inni mogą przeoczyć, więc może w końcu przejąć prowadzenie, nawet jeśli nie ma formalnej zgody. Dobry lider będzie prowadził ludzi w kierunku powodu, dla którego tam są; najprawdopodobniej będzie to fantastyczne doświadczenie nurkowe, które będzie przyjemne i bezpieczne.

Destrukcyjne dążenie do celu

 

 

Jednak nie każde przywództwo jest pozytywne. Niestety w branży nurkowej jest wiele przypadków nieoptymalnego przywództwa. Może to mieć miejsce gdy lider skupia się na zadaniu i traci z oczu pojedynczych uczestników i zespół. Jeśli tak się dzieje i wyznacza to kierunek nurkowania lub kursu, który kończy się niekorzystnym wydarzeniem, można to określić jako "destrukcyjne dążenie do celu". Najczęściej widzę to na kursach nurkowania, kiedy instruktor jest tak skupiony na tym, aby kursanci wykonali każdą umiejętność, że zapomina o tym, że uczy ludzi, którzy mają inne potrzeby, takie jak to, aby było im wystarczająco ciepło, aby nie byli zbyt zmęczeni i aby czuli się pozytywnie w związku z tym doświadczeniem! Traci z oczu powód, dla którego naprawdę tam jest i nie działa już naprawdę jako lider. Celem staje się odhaczanie kolejnych rubryk, a nie dbanie o swój zespół, zespół uczący się, którego jest liderem.

Budowanie wizerunku

Jakie są więc dobre zachowania przywódcze, które możemy naśladować? Najważniejszym z nich jest upewnienie się, że wszyscy są świadomi powodów, dla których tam są. Bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, kiedy każdy zaczyna skupiać się na swoim zadaniu, ale dobrze jest móc się cofnąć i upewnić, że każdy wie dlaczego robi to co robi. Jeśli celem nurkowania jest sfotografowanie wraku, należy upewnić się, że zespół pamięta dlaczego to robi - może po to, by stworzyć przewodnik, albo po prostu by móc podzielić się tym z ludźmi, którzy tam nie nurkowali, ale niezależnie od powodu, wszyscy muszą go znać. To naprawdę pomaga utrzymać wszystkich w skupieniu i motywacji - to prawdziwe zachowanie lidera. Mając jasne "dlaczego", łatwiej jest zespołowi pytać, dlaczego coś jest robione w określony sposób - zakwestionować podejście "Zawsze robiliśmy to w ten sposób"!

Słuchanie - potęga informacji zwrotnej

Liderzy muszą słuchać swoich zespołów. Niezależnie od tego czy jest to tylko para partnerów czy całe centrum nurkowe, dobry lider weźmie pod uwagę wszelkie uwagi, krytykę czy pochwały i upewni się, że będą one uwzględnione. Może to być po prostu przekazanie informacji odpowiedniej osobie, może to być dokonanie dużej zmiany miejsca nurkowania, sprzętu, członków zespołu itp. ale może to również wymagać zmiany ich własnych zachowań. Lider musi również pomóc w budowaniu kultury bezpieczeństwa psychologicznego, aby umożliwić zespołowi dobrą komunikację. Komunikacja jest kluczową umiejętnością i jest ściśle powiązana ze skutecznym przywództwem, ponieważ skuteczny lider nadaje ton. Czasami potrzebna jest bardziej bezpośrednia metoda prowadzenia spraw, innym razem lider może się wycofać i pozwolić zespołowi na realizację zadań. Dodatkową zaletą drugiego sposobu jest to, że pozwala on liderowi dostrzec, co jeszcze się w danej chwili dzieje, co daje mu większą świadomość sytuacji. Przywództwo jest dynamiczne i sytuacyjne.

Przywództwo nie jest czymś, co większości ludzi przychodzi naturalnie. Wymaga świadomej praktyki i jasnego zrozumienia, dlaczego robimy to, co robimy i gdzie staramy się dotrzeć - czy to dzieląc się podwodnym światem z nowymi nurkami, zachęcając do zmian środowiskowych, czy odkrywając nowe miejsca. Wymaga również efektywnego zespołu, który pomaga liderowi w doskonaleniu - jeśli lider potrafi stworzyć odpowiednie środowisko, to wszyscy się doskonalą, ponieważ informacje zwrotne są dzielone w sposób, który zachęca do rozwoju, a nie negatywnych, krytycznych zachowań.

Podsumowanie

Podsumowując, jeśli znajdziesz się w pozycji lidera, upewnij się, że wiesz, dlaczego wszyscy tam są, jaki jest cel zespołu, co należy powiedzieć, aby przekazać ten cel i jaką Ty możesz odegrać rolę, aby zachęcić innych do uczestnictwa. Rolą lidera jest pomóc ludziom osiągnąć ten cel, ale nie skupiać się na nim nadmiernie, każda osoba musi być wspierana, aby mogła wspierać zespół. Wreszcie, lider w środowisku nurkowym powinien upewnić się, że wszyscy w zespole mają wspólny cel - ciągłe doskonalenie.


Jenny jest pełnoetatową instruktorką nurkowania technicznego. Przed nurkowaniem, przez 10 lat pracowała w branży turystycznej, ucząc między innymi wspinaczki, kajakarstwa, żeglarstwa, narciarstwa, speleologii i kolarstwa. Jej zainteresowanie rozwojem zespołu zaczęło się od kształcenia na świeżym powietrzu, używając go jako narzędzia, aby pomóc ludziom dowiedzieć się więcej o komunikacji, planowaniu i pracy zespołowej.

Od 2009 roku mieszka w Dahab, w Egipcie ucząc nurkowania SCUBA. Obecnie jest instruktorem trenerem technicznym TDI, instruktorem Advanced trimix, Advanced mixed gas CCR diver oraz helitrox CCR instructor.

Jenny wspierała wiele głębokich nurkowań jako część zespołu nurkowego H2O divers i pracuje jako safety diver w branży kaskaderskiej.