Nawigując bezpiecznie po szerokich wodach: Zarządzanie ryzykiem i zgłaszanie incydentów z panelem ekspertów

- polish andrzej górnicki bezpieczeństwo psychologiczne kultura sprawiedliwego traktowania zarządzanie ryzykiem Feb 24, 2024

Nurkowanie SCUBA zapewnia wiele możliwości przygody i eksploracji pod powierzchnią fal. Czy to w zalanym systemie jaskiń, pod lodem, czy na śródlądowych nurkowiskach, takich jak rzeka lub kamieniołom. Jednak z tą przygodą wiąże się nieodłączne (i nieredukowalne) ryzyko, które wymaga respektowania i zrozumienia. Ten blog podsumowuje rozmowę, w której uczestniczyłem między Nickiem Hogle, Richardem Harrisem, Grantem Tobinem, Nealem Pollockiem i Charliem Robersonem w Offgassing Podcast, gdzie przyjrzeliśmy się krytycznym aspektom zarządzania ryzykiem i zgłaszania incydentów w nurkowaniu SCUBA. Podobnie jak w przypadku wielu wartościowych przedsięwzięć, podcast wymagał trochę planowania. Zaczęliśmy pod koniec listopada, a ostatecznie nagraliśmy go pod koniec grudnia. Podczas nagrywania podcastu mieliśmy również spory udział czynników kształtujących wydajność. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podcaście, który nagrałem z Nickiem wczoraj wieczorem (9 stycznia), gdy zostanie on opublikowany w odpowiednim czasie! Gdyby to było nurkowanie, to bym je przerwał, ale to nie jest takie proste.

Atrakcyjność odkrywania podwodnego świata jest niezaprzeczalna, ale konieczne jest podejście do każdego nurkowania z bezpieczeństwem jako podstawową wartością - chcielibyśmy myśleć, że bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, ale zawsze istnieje wymiana między ryzykiem a nagrodą, zasobami (pieniędzmi i sprzętem) i czasem. Ten blog będzie poświęcony rozmowom, które przeprowadziliśmy, badając i odkrywając różne aspekty bezpieczeństwa nurkowania oraz oferując wgląd i lekcje. Nasze doświadczenia dostarczą wam drogowskazów, które pomogą wam zarządzać ryzykiem w niepewnym świecie nurkowania SCUBA.

Zrozumieć ryzyko

Nurkowanie SCUBA naraża nurków na wyjątkowe wyzwania i potencjalne niebezpieczeństwa. Rozpoznawanie i zarządzanie tym ryzykiem zaczyna się od rozpoznania niepewności i nieprzewidywalności, które są obecne w nurkowaniu. Nurkowanie nie jest bezpieczne (jako wolne od szkód), ponieważ odbywa się niebezpiecznym środowisku. W związku z tym nie można lekceważyć krytycznego charakteru dokładnego planowania i przygotowania. Nie zmniejszy to ryzyka do zera, ale pomoże zmniejszyć ilość niepewności, którą należy zarządzać, zwłaszcza gdy coś pójdzie nie tak. Podczas gdy każde nurkowanie jest odrębną czynnością, wydajność uczestnika nurkowania ewoluuje w czasie, a więc nawet znajome środowiska mogą stanowić nieprzewidziane wyzwania.

Jednym z kluczy do zarządzania ryzykiem w nurkowaniu jest zdolność nurka do zrozumienia i dostosowania się do podwodnego środowiska. Czynniki takie jak prądy, widoczność, głębokość oraz kompetencje zespołu i poszczególnych osób mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo nurkowania. Podcast obejmował szereg różnych przykładów, w których wystąpiły nieoczekiwane zmiany środowiskowe i przekształciły „rutynowe nurkowania" w trudne sytuacje. Historie te podkreślają konieczność zachowania przez nurków elastyczności i reagowania na otoczenie. Podkreślają również potrzebę dzielenia się tymi historiami, aby inni mogli się uczyć.

Rola sprzętu w bezpieczeństwie

Sprzęt do nurkowania to coś więcej niż tylko wyposażenie; jest to sprzęt podtrzymujący życie i może stanowić metaforyczną niewidzialną linę ratunkową, która łączy nurka z powierzchnią lub umożliwia mu powrót na nią. Uczestnicy panelu podkreślali znaczenie nie tylko używania, ale i rozumienia swojego sprzętu. Regularna konserwacja, znajomość funkcjonalności każdego komponentu i kontrole przed nurkowaniem mają fundamentalne znaczenie dla bezpiecznego nurkowania. Historie opowiedziane przez członków panelu ujawniły sytuacje, w których awarie sprzętu doprowadziły do niebezpiecznych sytuacji, podkreślając konsekwencje zaniedbania konserwacji sprzętu.

Problem polega na tym, że jesteśmy zaprogramowani na zachowanie status quo - to działało ostatnim razem, więc dlaczego muszę to teraz serwisować? Problem polega na tym, że awarie mogą rozwijać się stopniowo w czasie. Dekker nazywa to „dryfowaniem w kierunku awarii". Dlatego też nie można przesadzać z nawykiem sprawdzania sprzętu przed każdym nurkowaniem. Dzieliliśmy się doświadczeniami, w których przeoczone drobne kwestie, takie jak powoli przeciekająca butla lub nieprawidłowo działający automat, doprowadziły do poważnych problemów pod wodą. Kolejny przykład pomagania nurkom w zrozumieniu prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń jest dzieleniem się swoją historią, nawet jeśli niepożądana sytuacja wynikła z tego, że „nie przestrzegano zasad", a społeczność musi się powstrzymać od osądzania i piętnowania innych.

Uczenie się na podstawie doświadczeń

Bliskie wypadki i wypadki, choć niefortunne, są potężnymi narzędziami edukacyjnymi w nurkowaniu SCUBA. Uczestnicy panelu szczerze podzielili się swoimi doświadczeniami, od nawigacji po trudnych wrakach po nieoczekiwane spotkania z dziką przyrodą. Te historie to nie tylko opowieści o przetrwaniu, ale także lekcje na temat znaczenia czujności i gotowości. Pokazują one, w jaki sposób nurkowie mogą przekształcić trudne sytuacje w okazje do nauki bezpieczniejszych przyszłych nurkowań. Pod warunkiem, że będą zastanawiać się nad daną aktywnością, wyłapując szczegóły dotyczące warunków, a nie będą jedynie powtarzać "NIE ZROBIĘ TEGO PONOWNIE", gdy TO może być zaplątaniem, niskim poziomem lub brakiem gazu, szybkim wynurzaniem itp. Musimy zrozumieć kontekst.

Omówienie sytuacji po nurkowaniu jest nieocenioną praktyką. Ten proces, w którym nurkowie omawiają, co poszło dobrze i dlaczego, a co można by zrobić lepiej i jak to zrobić, sprzyja kulturze ciągłego doskonalenia. Paneliści zwracali uwagę na znaczenie tych dyskusji, podkreślając jak dzielenie się doświadczeniami, zwłaszcza tymi związanymi z wypadkami, przynosi korzyści całej społeczności nurkowej. To właśnie dzięki tym wspólnym doświadczeniom nurkowie mogą wspólnie zwiększać swoją świadomość i praktyki w zakresie bezpieczeństwa.

Przygotowanie psychologiczne

Nurkowanie jest w równym stopniu wysiłkiem psychologicznym, co fizycznym. Dyskusja dotyczyła psychicznych aspektów nurkowania, omawiając znaczenie przygotowania psychicznego w zarządzaniu ryzykiem pod wodą. Kluczem do zrozumienia tego jest zrozumienie i zarządzanie własnymi emocjami, takimi jak strach i niepokój, które mogą odgrywać znaczącą rolę w bezpieczeństwie nurkowania. Wizualizacja i granie w gry typu „co by było, gdyby" pozwala nurkom mieć lepsze pojęcie o tym, jak dostrzec coś, co się rozwija, a następnie rozwiązać to, gdy się wydarzy, ponieważ część wspólnego modelu mentalnego została już opracowana między członkami zespołu nurkowego.

Nadmierna pewność siebie w nurkowaniu może prowadzić do groźnej nadmiernej pewności siebie (która jest często identyfikowana z powodu negatywnych rezultatów). Podczas panelu omówiono znaczenie równoważenia pewności siebie z pokorą. Rozpoznanie i uznanie własnych ograniczeń ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego nurkowania. Podobnie, zarządzanie strachem i niepokojem ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania rozwoju sytuacji. Nurkowie dzielili się strategiami, takimi jak skoncentrowane oddychanie i próby mentalne, które pomagają zachować spokój pod presją. Zrozumienie i zarządzanie tymi stanami emocjonalnymi to kluczowe umiejętności dla każdego nurka.

 Społeczność jako siatka bezpieczeństwa (i poradnik)

Rola społeczności nurkowej SCUBA i związanej z nią kultury w promowaniu bezpieczeństwa jest nie do przecenienia. Członkowie podcastu podkreślili, w jaki sposób dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w ramach społeczności może wspierać kulturę bezpieczeństwa i ciągłego uczenia się. Zaletą bycia częścią społeczności nurkowej jest to, że oznacza to dostęp do bogactwa zbiorowej wiedzy i doświadczeń, które mogą być instrumentalne w zwiększaniu indywidualnego i zbiorowego bezpieczeństwa. Oznacza to, że nie musisz sam uczyć się trudnych lekcji; możesz uczyć się od kogoś innego.

Mentoring i uczenie się od bardziej doświadczonych nurków są ważnymi aspektami bycia częścią społeczności nurkowej. Podano przykłady, w których lekcje przekazywane przez doświadczonych nurków odegrały kluczową rolę w poruszaniu się w trudnych sytuacjach. Interakcje te podkreślają znaczenie społeczności w świecie nurkowym. Silna społeczność zapewnia sieć wsparcia i nauki, dzięki czemu wszyscy możemy doświadczać podwodnego świata w bezpieczny sposób.

Podsumowanie

Nurkowanie SCUBA to aktywność, która zapewnia niesamowite korzyści, od eksploracji wraków i raf, po oglądanie zalanych jaskiń i ich geologicznego piękna, a także dzikiej przyrody, która istnieje pod falami. Jednocześnie istnieje nieodłączne i nieredukowalne ryzyko i niepewność, które należy wziąć pod uwagę i uwzględnić podczas planowania, odprawy, realizacji i omówienia nurkowań.

Niniejszy blog, oparty na powiązanym podcaście, ma na celu podkreślenie wieloaspektowego charakteru zarządzania ryzykiem w nurkowaniu. Począwszy od zrozumienia ryzyka, zapewnienia, że sprzęt jest skonfigurowany i obsługiwany w sposób bezpieczny, poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń, aż po psychologiczne i kulturowe aspekty uczenia się, każdy element przyczynia się do bezpieczniejszego i przyjemniejszego nurkowania.

Bezpieczeństwo nurkowania nie dotyczy pojedynczego elementu w systemie, a bezpieczeństwo nie jest związane z osobą lub sprzętem. Bezpieczeństwo jest wyłaniającą się właściwością systemu, która jest rozwijana poprzez przyjęcie holistycznego podejścia, które uwzględnia ludzi, sprzęt, procesy, kulturę i środowisko oraz zapewnia informacje zwrotne, dzięki czemu system może być ulepszany, tj. podejście oparte na czynniku ludzkim.

Każde nurkowanie jest okazją do nauki i rozwoju. Bezpieczeństwo powinno być traktowane jako ciągła podróż, a nie tylko cel. Ostatnie "bezpieczne" nurkowanie nie gwarantuje, że kolejne nurkowanie zakończy się pozytywnym wynikiem. Musimy ciężko pracować, aby zapewnić bezpieczeństwo, to nie dzieje się tak po prostu.


Gareth Lock jest właścicielem The Human Diver, niszowej firmy skupionej na kształceniu i rozwijaniu nurków, instruktorów i powiązanych zespołów, aby mogli osiągać wysoką wydajność. Jeśli chciałbyś pogłębić swoje doświadczenie nurkowe, rozważ udział w kursie wprowadzającym online, który zmieni twoje podejście do nurkowania, ponieważ bezpieczeństwo zależy od tego jak jest postrzegane, odwiedź stronę internetową.

Andrzej jest instruktorem nurkowania technicznego i nurkowania na obiegach zamkniętych. Pracuje jako konsultant do spraw bezpieczeństwa i wydajności w branży nurkowej. Z wykształcenia jest psychologiem ze specjalizacją w psychologii społecznej i psychologii bezpieczeństwa. Jego główne zainteresowania w tych dziedzinach związane są z wydajnością człowieka w ekstremalnych środowiskach oraz budowaniem zespołów o wysokiej wydajności.  Andrzej ukończył studia podyplomowe w zakresie archeologii podwodnej i zdobył doświadczenie w roli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo nurkowania w projektach naukowych- DSO. Od 2023 roku jest instruktorem Human Factors, prowadzi polski oddział The Human Factors. www.podcisnieniem.com.pl