5 najczęstszych błędnych przekonań na temat czynników ludzkich

- polish błąd człowieka czynniki ludzkie oil and gas umiejętności nietechniczne Feb 18, 2024

Istnieje wiele błędnych przekonań dotyczących czynników ludzkich, a na tym blogu chciałbym spróbować wyjaśnić niektóre z nich. Większość błędnych przekonań wydaje się wynikać z niezrozumienia idei i koncepcji, niektóre z braku wiedzy, a niektóre z uproszczenia.

Czynniki ludzkie to po prostu zdrowy rozsądek". Jest to często cytowany pogląd, że „zdrowy rozsądek nie jest powszechny". Zdrowy rozsądek to wspólne zrozumienie, które pojawia się z czasem, ale czynniki ludzkie to praktyka oparta na dowodach, która wykracza poza zwykłą intuicję. Wiele koncepcji wydaje się z perspektywy czasu zdroworozsądkowych, ale często dopóki nie zostaną wyjaśnione, ludzie mogą nie myśleć o nich w taki szczególny sposób. Chociaż rzeczy mogą wydawać się oczywiste, ludzie często muszą być ich świadomi, zanim zaczniemy zmieniać nasz sposób postrzegania rzeczywistości lub nasze praktyki. Ponadto wiele pojęć jest trudnych do zauważenia, gdy jest się w nie bezpośrednio zaangażowanym (na przykład normalizacja dewiacji), więc choć mogą się to wydawać rzeczy „oczywiste", nadal mogą nie być dostrzegane przez zaangażowane osoby.

Czynniki ludzkie zajmują się tylko błędami ludzkimi". Błąd ludzki jest często używany jako uniwersalny powód błędów, co może wskazywać na brak wszystkich innych czynników, które spowodowały, że człowiek popełnił błąd. Błąd ludzki jest tylko elementem; czynniki ludzkie analizują nie tylko fakt, że ktoś popełnił błąd, ale wszystkie kroki, które do tego doprowadziły i przyczyny, które za tym stoją. Oznacza to takie rzeczy jak projekt systemu, dynamika zespołu oraz środowisko operacyjne, społeczne i techniczne. Zapomnienie kluczy do domu po wyjściu z domu to błąd ludzki - ale co spowodowało, że ich zapomniałeś? Czy były w innym miejscu, czy miałeś na głowie inne rzeczy, czy może myślałeś, że już je zabrałeś?

Skupienie się na umiejętnościach technicznych wystarczy, by zapewnić bezpieczeństwo". Umiejętności techniczne są niezbędne, ale nauczenie się, jak radzić sobie z sytuacją awaryjną bez gazu, zapewni przetrwanie, jeśli do niej dojdzie - czynnik ludzki analizuje sposoby zapobiegania jej wystąpieniu. Umiejętności nietechniczne, takie jak podejmowanie decyzji, komunikacja, świadomość sytuacyjna i przywództwo są równie ważne w zmniejszaniu ryzyka. Ktoś, kto ma najlepszą pływalność na świecie, może być kompetentny, ale jeśli nie ma świadomości otaczającego go świata, podejmie złe decyzje lub pozwoli swojemu ego przeszkodzić w przyznaniu się do błędów, wtedy nie będzie szczególnie bezpieczny.

„Czynniki ludzkie to tylko osobiste ograniczenia". Wszyscy mamy własne ograniczenia, ale można je poszerzyć dzięki odpowiedniemu szkoleniu. Jeśli przyjrzymy się interakcji poszczególnych osób ze sobą, ze sprzętem, w ich środowiskiem i procesami, możemy zobaczyć, gdzie można coś poprawić. To, że ktoś nie podejmuje dobrych decyzji, nie oznacza, że zawsze tak będzie. Dzięki omówieniu i nauce osoba ta może zobaczyć, dlaczego te decyzje były złe i zrozumieć, jakie decyzje mogą być lepsze w przyszłości. To samo dotyczy przekazywania informacji zwrotnych (jest to umiejętność, której wiele osób nie jest uczonych), zdejmowanie maski i przestrzeganie czasu; są to umiejętności, które można rozwijać.

„Chodzi wyłącznie o zachowanie danej osoby". Każdy z nas jest inny i reaguje inaczej w każdej sytuacji. Czynniki ludzkie uwzględniają elementy organizacyjne, narodowe i kulturowe, które wpływają na indywidualne działania i wyniki. Niektóre części nas nie mogą i prawdopodobnie nie chcą się zmienić. Są to instynktowne reakcje, które często są nieświadome. Ale robimy też rzeczy, na które możemy spojrzeć wstecz i żałować, że nie mogliśmy postąpić inaczej. Kiedy stajemy się świadomi naszych zachowań, czasami możemy nauczyć się je zmieniać, jeśli tego chcemy.

Dodatkowe błędne przekonanie: Kultura sprawiedliwego traktowania" oznacza, że nikt nie jest karany za popełnianie błędów". Kiedy mówimy o kulturze sprawiedliwego traktowania, wiele osób myśli, że chodzi tylko o szukanie problemów systemowych lub sposobów na poprawę i że nie można przypisywać nikomu winy. Nie jest to prawdą. Prawdą jest, że analiza procesu różni się od tradycyjnego postępowania wyjaśniającego. Ale czynniki ludzkie nie opowiadają się za jednym nad drugim, często oba podejścia są potrzebne. Jedno pomoże ludziom uczyć się i robić rzeczy inaczej w przyszłości. Drugi może wymagać podjęcia decyzji, czy ktoś (a zatem kto) jest winny.

Na tym blogu dużo mówię o zmianach i uczeniu się. Wynika to z faktu, że ogromną częścią Czynników Ludzkich jest poszukiwanie ulepszeń, które następują tylko poprzez zmiany. Nie oznacza to, że wszystko musi się natychmiast zmienić lub że zmiany muszą być duże. Kiedyś powiedziałem przyjacielowi "musiałem oblać mojego kursanta". Zapytał, dlaczego nie powiedziałem „Kursant nie zdałł". To proste pytanie zmieniło mój sposób myślenia o zaliczaniu i oblewaniu ludzi - niewielka zmiana w języku, ale jednocześnie duża różnica dla mnie.

Podsumowanie

Czynniki ludzkie to ogromny temat składający się z wielu części. Niektórzy ludzie wykorzystują błędne przekonania, aby usprawiedliwić swoje zachowanie i unikają pogłębiania wiedzy na różne tematy, co jest zrozumiałe, ponieważ zmiana może być trudna i przerażająca, a kiedy zaczynamy przyglądać się sobie i własnym zachowaniom, możemy znaleźć rzeczy, które nam się nie podobają. Ale uczenie się o tych rzeczach i uczenie się, jak je zmienić, jest tego częścią. To naprawdę ułatwia robienie dobrych rzeczy i utrudnia robienie złych rzeczy, nie tylko w nurkowaniu, ale w wielu dziedzinach życia.

https://www.thehumandiver.com/blog/human-factors-in-diving-what-it-is-what-it-isn-t-why-you-need-to-know


Jenny jest instruktorem nurkowania technicznego i nurkiem zabezpieczającym. Wcześniej przez 10 lat pracowała w zakresie edukacji plenerowej, ucząc między innymi wspinaczki skałkowej, kajakarstwa górskiego, żeglarstwa, narciarstwa, speleologii i kolarstwa. Jej zainteresowanie rozwojem zespołu zaczęło się od szkoleń typu outdoor, wykorzystując je jako narzędzie pomagające ludziom dowiedzieć się więcej o komunikacji, planowaniu i pracy zespołowej.

Od 2009 roku mieszka w Dahab w Egipcie, gdzie uczy nurkowania SCUBA. Obecnie jest instruktorem trenerem TDI, instruktorem Advanced Trimix, Advanced Mix Gas CCR oraz instruktorem Helitrox CCR.

Jenny uczestniczyła w wielu głębokich nurkowaniach jako część zespołu nurkowego H2O divers i pracuje jako nurek zabezpieczający w branży medialnej.

Jeśli chcesz pogłębić swoje doświadczenie nurkowe, rozważ udział w kursie wprowadzającym online, który zmieni twoje podejście do nurkowania, ponieważ bezpieczeństwo zależy od twojego postrzegania.  Droga do zmiany zaczyna się tu.

Andrzej jest instruktorem nurkowania technicznego i nurkowania na obiegach zamkniętych. Pracuje jako konsultant do spraw bezpieczeństwa i wydajności w branży nurkowej. Z wykształcenia jest psychologiem ze specjalizacją w psychologii społecznej i psychologii bezpieczeństwa. Jego główne zainteresowania w tych dziedzinach związane są z wydajnością człowieka w ekstremalnych środowiskach oraz budowaniem zespołów o wysokiej wydajności.  Andrzej ukończył studia podyplomowe w zakresie archeologii podwodnej i zdobył doświadczenie w roli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo nurkowania w projektach naukowych- DSO. Od 2023 roku jest instruktorem Human Factors, prowadzi polski oddział The Human Factors. www.podcisnieniem.com.pl