Omówienie - wyciąganie wniosków i poprawa jakości uczenia się

- polish andrzej górnicki debrief gareth lock praca zespołowa przywództwo Mar 05, 2023

W tym tygodniu przeprowadziłem prezentację dla ośmiu młodych dyrektorów generalnych/prezesów, którzy byli na wyjeździe nurkowym w ramach spotkania poza siedzibą firmy. Wszyscy mieli uprawnienia AOW i byli stosunkowo niedoświadczeni. Prezentacja skupiała się na tym, jak można wykorzystać lekcje, których ja i inni instruktorzy Human Diver uczymy w przestrzeni nurkowej i zastosować je w środowiskach innych niż nurkowe. Rozmawialiśmy o dryfie organizacyjnym, konkurujących celach i presjach, konieczności stworzenia wspólnego modelu mentalnego w całym zespole przy użyciu umiejętności nietechnicznych, potrzebie tworzenia środowiska wspierającego bezpieczeństwo psychologiczne i kulturę sprawiedliwego traktowania oraz o tym, jak przekształcić lokalne uczenie się „ekspertów z pierwszej linii" w organizacyjne uczenie się w celu poprawy bezpieczeństwa i produktywności, ze świadomością napięć istniejących w systemie.

Jednym z kluczowych przesłań, jakie uczestnicy wynieśli z prezentacji, była potrzeba uczenia się i praktykowania omówień jako sposobu uczenia się z przeszłości, aby przygotować się do przyszłych nurkowań. Po pierwszym nurkowaniu po prezentacji, zastosowali je w praktyce i zidentyfikowali zachowania które należy utrwalić oraz obszary w których należy wprowadzić poprawę.

Struktura DEBrIEF jest podstawowym narzędziem, którego używamy podczas programów edukacyjnych Human Diver, a ten blog przedstawi krótkie podsumowanie tego, jak działa. Na końcu tego blogu można pobrać pełny plik PDF.

Struktura DEBrIEF

Struktura DEBrIEF jest narzędziem używanym do zrozumienia, co poszło dobrze, a co źle podczas nurkowania. Celem tej struktury jest wyciągnięcie wniosków z doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, aby poprawić przyszłe nurkowania. Skupiamy się na procesie, a nie na wyniku i ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego wszystko poszło dobrze lub źle. Omówienie powinno być przeprowadzane w małych grupach i ważne jest, aby każdy uczestnik nurkowania mógł wnieść swój wkład do dyskusji.

Skuteczne omówienie wymaga psychologicznie bezpiecznego środowiska, w którym członkowie zespołu czują się komfortowo mówiąc i dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Zbiorowe przekonanie o tym, jak członkowie zespołu i liderzy reagują, gdy ktoś porusza trudną kwestię, jest ważnym czynnikiem w tworzeniu psychologicznie bezpiecznego środowiska. Ramy DEBrIEF można zaadaptować do użytku w większych grupach, ale może zaistnieć potrzeba dostosowania poziomu szczegółowości.

Przyglądając się negatywnym wynikom, takim jak gwałtowne wynurzenie lub sytuacja związana z niskim poziomem gazu, możemy skupiać się na obwinianiu poszczególnych osób za nieprzestrzeganie zasad wynikających ze szkolenia. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że ich działania miały dla nich sens w danym momencie, na podstawie dostępnych informacji. Patrząc na pozytywny wynik, łatwo jest po prostu spocząć na laurach i pomyśleć, że wszystko poszło dobrze. Jednak aby odtworzyć udane nurkowanie, trzeba zrozumieć, co konkretnie zadziałało i dlaczego.

Struktura DEBrIEF jest cennym narzędziem dla nurków, ponieważ pomaga im zidentyfikować i zrozumieć, co poszło dobrze, a co nie podczas nurkowania. Analizując te doświadczenia i wyciągając z nich wnioski, nurkowie mogą poprawić swoje umiejętności i zwiększyć bezpieczeństwo podczas przyszłych nurkowań. Struktura wspiera tworzenie bezpiecznego psychologicznie środowiska, w którym członkowie zespołu czują się komfortowo dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, co jest niezbędne dla efektywnego omówienia.


D - (Define) Zdefiniuj zakres omówienia (czas trwania) i czy udało nam się osiągnąć cele.

Faza definiowania jest kluczowym krokiem w zapewnieniu, że proces omówienia jest skuteczny. Pierwsza część fazy definiowania obejmuje określenie czasu trwania omówienia, co informuje zespół o tym, jak bardzo należy się zagłębić w szczegóły i pomaga utrzymać dyskusję w skupieniu. Druga część obejmuje zdefiniowanie celów, założeń i celów nurkowania. Pomaga to zapewnić, że omówienie pozostanie na właściwym torze i zapewnia sposób na ocenę sukcesu nurkowania. Poprzez zdefiniowanie celów i zadań nurkowania, zespół może określić, czy zostały one spełnione i ocenić wartość posiadania planu.

 E - (Example) Dawanie przykładu, tworzenie bezpieczeństwa psychologicznego

Stworzenie bezpiecznego psychologicznie środowiska jest kluczowe dla skutecznego omówienia, a jednym ze sposobów na to jest okazanie pokory przez lidera poprzez podzielenie się osobistym błędem lub pomyłką popełnioną podczas wykonywania zadania. Dzieląc się znaczącym przykładem, lider nadaje ton otwartej i nieoceniającej dyskusji na temat błędów i porażek. Pomaga to stworzyć środowisko, w którym członkowie zespołu czują się komfortowo, dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, co jest niezbędne do nauki i doskonalenia. Uznając i omawiając błędy w sposób wolny od osądów, zespół może wspólnie pracować nad znalezieniem sposobów zapobiegania podobnym błędom w przyszłości.


B - (Basic/Background) Kontekst/otoczenie (przed realizacją)

Kontekst i administracja nurkowania jest ważną częścią procesu omawiania. Ta sekcja obejmuje czas, czytelność planu oraz wszelkie zależności lub założenia, które nie zostały zidentyfikowane podczas nurkowania. Celem tej sekcji jest ocena nieoperacyjnych aspektów nurkowania oraz dostarczenie wniosków dla przyszłych planów i założeń. Poprzez analizę kontekstu i zarządzania nurkowaniem, zespół może zidentyfikować obszary do poprawy i zapewnić, że przyszłe nurkowania będą lepiej zaplanowane i wykonane. Informacje te mogą być również wykorzystane do potwierdzenia lub unieważnienia założeń i pomóc uniknąć podobnych błędów w przyszłych nurkowaniach.


r - (review) Przegląd osi czasu (celowo małe r)

Łatwo jest skupić się na osi czasu np. zrobiliśmy to, potem to, potem tamto, a to rzadko wpływa na proces uczenia się. Wykonanie nurkowania jest przeglądane w sposób chronologiczny jako część procesu omówienia. Skupiamy się na najważniejszych punktach, a poziom szczegółowości może być różny w zależności od uczestników i dostępnego czasu. Celem tej części jest zrozumienie, co wydarzyło się podczas nurkowania i dlaczego, niekoniecznie skupiając się na przyszłych punktach edukacyjnych. Wiele niekorzystnych zdarzeń jest wynikiem interakcji lub zachowań pomiędzy różnymi częściami systemu, takimi jak zrozumienie nurkowania przez różne zespoły, użycie sprzętu, zależności lub założenia.

 I - (Internal) Wewnętrzne uczenie się - Ja, ja!

Model DEBrIEF został zaprojektowany tak, aby był prosty i skupiał się na nauce osobistej i zespołowej. Model skupia się na jednym ważnym elemencie do nauki dla każdego członka zespołu, aby wzmocnić dobre praktyki i zidentyfikować obszary do poprawy. Aby wzmocnić dobre praktyki, sprawdzamy informacje, procesy i działania, które towarzyszyły decyzjom lub komunikatom, które każdy z nas podjął. Aby skorygować zachowanie, musimy wykonać podobną czynność, ale tym razem przyjrzymy się również, jak poprawić działania. Samo zidentyfikowanie i powiedzenie „nie będziemy tego więcej tak robić" nie wystarczy. Na to pytanie i następne odpowiada po kolei każdy z członków zespołu, zaczynając od lidera.


E - (External) Uczenie się zewnętrzne - zespół, inni.

Ten sam proces, który został opisany wcześniej, jest wykorzystywany do skupienia się na zespołowych aspektach zadania. Zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki są rozważane i opisywane za pomocą konkretów, a nie ogólników. Na przykład, zamiast mówić po prostu „dobra komunikacja" jako coś, co poszło dobrze, bardziej pomocne jest opisanie konkretnie, co zadziałało i dlaczego. Na przykład: „Twoja komunikacja świetlna była dobra, ponieważ trzymałeś światło na ścianie, gdzie mogłem je obserwować i natychmiast zauważyłem, kiedy cię nie było. A kiedy miałeś problem i sygnalizowałeś, było dla mnie jasne, że jest to problem" - jest to bardziej szczegółowy i pomocny opis tego, co zadziałało i dlaczego. Skupiając się na konkretach, zespół może skuteczniej wzmacniać dobre praktyki i identyfikować obszary do poprawy.


F - (File/Fix/Follow-up) Poprawienie, zapisanie, weryfikacja 

Nauka z nurkowania nie zawsze pojawia się podczas omówienia, ale często wymaga działań następczych, takich jak modyfikacja sprzętu, rewizja założeń planistycznych lub zgłoszenie incydentów na forum lokalnym lub globalnym. Dzielenie się nauką z szerszą społecznością nurkową może pomóc w ulepszeniu praktyk nie tylko osób zaangażowanych w dane nurkowanie. Jednak aby tak się stało, musi istnieć kultura poszukiwania „wyciągniętych wniosków" i zrozumienia, dlaczego nurkowie działali w taki sposób, a nie od razu ich osądzać. Takie podejście może pomóc w stworzeniu bardziej pozytywnego i wspierającego środowiska do nauki i doskonalenia.


Podsumowanie

Struktura DEBrIEF jest prostym i skutecznym narzędziem do nauki i doskonalenia w działalności nurkowej. Skupia się na pozytywnych aspektach nurkowania i identyfikuje obszary do poprawy, zamiast obwiniania osób za błędy. Omówienie ma na celu naukę, a nie obwinianie i wymaga psychologicznie bezpiecznego środowiska, w którym członkowie zespołu mogą szczerze i otwarcie omówić swoje doświadczenia. Kluczową cechą wysoko wydajnych zespołów jest ciągły rozwój, który wynika z uczenia się o systemie, ludziach i decyzjach podjętych podczas nurkowania. Skuteczne omówienie wymaga uczciwości i silnego przywództwa, a narzędzie może być tylko tak dobre, jak operator, który go używa. Aby być skutecznym, operator musi ćwiczyć używanie ram DEBrIEF.


Pobierz podręcznik DEBrIEF w języku polskim tutaj


Gareth Lock jest właścicielem The Human Diver, niszowej firmy skupionej na kształceniu i rozwijaniu nurków, instruktorów i powiązanych zespołów, aby mogli osiągać wysoką wydajność. Jeśli chciałbyś pogłębić swoje doświadczenie nurkowe, rozważ wzięcie udziału w kursie wprowadzającym online, który zmieni twoje podejście do nurkowania, ponieważ bezpieczeństwo jest twoim postrzeganiem, odwiedź stronę internetową.