Czynniki Ludzkie dla początkujących: Część 1: Czynniki ludzkie

- polish andrzej górnicki czynniki ludzkie dla początkujcych gareth lock human factors non-technical skills umiejętności nietechniczne Dec 04, 2022

Jest to 10 częściowa seria blogów, które będą publikowane raz na tydzień, aby przybliżyć podstawy czynników ludzkich w nurkowaniu. Nie będą one długie, nie będą zawierały dużo żargonu i będą zawierały studium przypadku lub serię przykładów, aby przybliżyć teorię.

Powodem powstania tej serii są informacje zwrotne, które otrzymuję w stylu: "Podczas gdy informacje, które zamieszczasz są użyteczne, mogą się one wydawać ponad poziomem przeciętnego nurka i w związku z tym nie docierają do niego". Jak zobaczymy na blogu o komunikacji, jeśli A komunikuje się do B (lub wielu B), a B nie rozumie, to odpowiedzialność za zmianę przekazu tak, aby B mógł go zrozumieć należy do A. B musi przyznać, że nie zrozumiał i tak się stało, ponieważ otrzymałem taką informację zwrotną.

Pierwszy blog będzie dotyczył Czynników Ludzkich, czym są, czym nie są i dlaczego powinno to Was obchodzić.

Czynniki Ludzkie
Czynniki ludzkie to nauka zajmująca się interakcjami między ludźmi ( jednostkami i członkami zespołu), ich wyposażeniem, środowiskiem, w którym się znajdują, oraz procesami/procedurami. Mówiąc prościej, czynniki ludzkie mają za zadanie ułatwić robienie właściwych rzeczy, a utrudnić robienie rzeczy niewłaściwych. Tą "rzeczą" może być jedna z wielu czynności, elementów sprzętu lub instrukcji/procesów, z którymi stykamy się podczas nurkowania.

  • Jak przekazać instrukcję nurkowania, aby zespół lub kursanci zrozumieli stojące przed nimi zadanie, oraz abyście mogli sprawdzić ich zrozumienie, upewniając się, że wasze przesłanie zostało zrozumiane. (Komunikacja. Przywództwo i podążanie za innymi. Praca zespołowa).
  • Jak zaprojektować listę kontrolną przed nurkowaniem, aby była przejrzysta i jak stworzyć wspierające środowisko społeczne, aby po jej odczytaniu osoby wykonujące listę kontrolną udzielały prawidłowych odpowiedzi, a wszyscy zaangażowani nie wykonywali tylko pustego potwierdzenia w celu kontroli (Interfejs użytkownika. Podejmowanie decyzji. Praca zespołowa. Komunikacja).
  • Jak podejmować decyzje, gdy ma się do czynienia z niewiadomymi i przypuszczeniami, aby zwiększyć prawdopodobieństwo podjęcia " właściwej" decyzji. (Podejmowanie decyzji. Świadomość sytuacyjna).
  • Jak zapamiętać kluczowe elementy wyposażenia lub procesu, który musi być przestrzegany. (Podejmowanie decyzji. Świadomość sytuacyjna).
  • Jak prowadzić zespół nurkowy podczas projektu lub ekspedycji lub zespół studentów na zajęciach z nurkowania, tak aby zespół robił to, co jest od niego wymagane, ponieważ "chce", a nie dlatego, że "musi". (Przywództwo. Naśladownictwo. Komunikacja. Bezpieczeństwo psychologiczne).
  • Jak wchodzić w interakcję ze swoim komputerem nurkowym lub kontrolerem CCR, aby wybory były łatwe i intuicyjne i aby nie powodowały frustracji, kiedy stanie się coś, czego się nie spodziewałeś. "Co on teraz robi?!" (Podejmowanie decyzji. Świadomość sytuacyjna.)

Jak przeanalizować incydent nurkowy lub sytuację „o mały włos" z myślą o wyciągnięciu wniosków, zamiast skupiać się na indywidualnym "błędzie ludzkim" i przypisywaniu winy. (Kultura sprawiedliwego traktowania. Umiejętności nietechniczne. Bezpieczeństwo psychologiczne).
Jednym z największych "problemów" z czynnikami ludzkimi jest to, że mają one charakter ogólny i specyficzne zastosowanie. Oznacza to, że generalnie ludzie zachowują się w sposób przewidywalny, biorąc pod uwagę pewne warunki, w których się znajdują. Jak na ironię, to przewidywalne zachowanie może być irracjonalne! Zachowanie czy podjęta decyzja miała dla osób ją podejmujących sens w tamtym czasie, ale nie ma sensu później, ponieważ było 'oczywiste', że skończy się źle. Jest to oczywiste i "pewne" dopiero po zdarzeniu.

Ogólne w swej naturze. Specyficzne w zastosowaniu.
Ta „ogólna natura" oznacza, że czynnik ludzki jest często odrzucany jako „zdrowy rozsądek" lub po prostu „coś, co ludzie robią", a jednak, gdy zagłębimy się w szczegóły, jak na przykład to, jak doszło do nieporozumienia, które spowodowało, że nurekowie rozdzielili się podczas nurkowania na rafie, lub dlaczego nurek wszedł do wraku bez przeszkolenia, w skutek czego utonął, lub dlaczego instruktor uczył CESA, co doprowadziło do naruszenia standardów, widzimy, że były to konkretne rzeczy, o których należało pamiętać.

Dlatego, aby naprawdę zrozumieć i zastosować koncepcje czynników ludzkich, musimy spojrzeć na każdy przypadek/sytuację świeżym okiem, aby zrozumieć kontekst. Wymaga to pewnego poziomu zaangażowania, którego wiele osób nie chce okazać. Jak na ironię, to niezaangażowane zachowanie jest powszechnie przyjętym zachowaniem. Nie lubimy wprowadzać zmian, zwłaszcza jeśli w przeszłości nic złego się nie stało. Musimy więc zrozumieć konkretne kwestie, dlaczego proces uczenia się nie zachodzi.

Czynniki ludzkie to także nie zarządzanie zasobami załogi czy umiejętności nietechniczne. Te pojęcia zostaną wyjaśnione bardziej szczegółowo w następnym blogu za dwa tygodnie, ale stanowią one podzbiór czynników ludzkich.

Przykład

Jest to przykład problemu związanego z projektowaniem interfejsu użytkownika - kluczowa część projektowania i wdrażania czynników ludzkich. W tym przypadku port zasilacza i wlot gazu do analizatora trimiksowego mają niemal identyczny rozmiar i kształt, a ponieważ na analizatorze nie ma żadnych oznaczeń, niełatwo jest ustalić, dokąd idzie rurka do analizy gazu. Jeśli masz instrukcję, możesz ją przeczytać, ale kto zabiera instrukcję ze sobą na miejsce nurkowania. Być może wiesz, ale co się stanie, gdy przekażesz swój analizator koledze, aby mógł przeanalizować swój gaz. Jeśli próbujesz przeanalizować 21/35, analizator pobierze powietrze, zmierzy O2 jako 20.9, ale w mieszance nie będzie helu, ponieważ wąż jest podłączony do portu zasilania.

Może się to wydawać "oczywiste" po zdarzeniu, ale pomyśl, jaki to ma sens dla użytkownika. Projektanci muszą brać pod uwagę, jak ktoś może użyć ich urządzeń/procesów/programów niepoprawnie, bo nie ma wiedzy projektantów i założeń bazowych.

 

Podsumowanie
Czynniki ludzkie polegają na ułatwianiu robienia właściwych rzeczy, a utrudnianiu robienia rzeczy niewłaściwych. Może to dotyczyć podejmowania decyzji, świadomości sytuacyjnej, komunikacji, przywództwa, pracy zespołowej, projektowania sprzętu, projektowania list kontrolnych, dynamiki klasy, odprawy lub analizy incydentów. Aby były skuteczne, muszą być stosowane do konkretnych działań lub sytuacji, a nie odrzucane jako "zdrowy rozsądek" lub "to oczywiste".


Lektura uzupełniająca:
Humanistic Systems: Four Kinds of 'Human Factors' - https://humanisticsystems.com/2017/08/11/four-kinds-of-human-factors-1-the-human-factor/

Gareth Lock jest właścicielem The Human Diver, niszowej firmy skupionej na kształceniu i rozwijaniu nurków, instruktorów i powiązanych zespołów, aby mogli osiągać wysoką wydajność. Jeśli chciałbyś pogłębić swoje doświadczenie nurkowe, rozważ wzięcie udziału w kursie wprowadzającym online, który zmieni twoje podejście do nurkowania, ponieważ bezpieczeństwo jest twoim postrzeganiem, odwiedź stronę internetową.