Praca zespołowa w szkoleniu nurków - praktyczny przewodnik

- polish andrzej górnicki praca zespołowa szkolenia May 19, 2024

Zespół Human Diver często jest pytany, jakie praktyczne narzędzia i techniki związane z czynnikami ludzkimi można zastosować w naszym nurkowaniu i naszych szkoleniach nurkowych, aby coś zmienić. Czego nam brakuje?

Poniższy blog opiera się na przewodniku udostępnionym wszystkim agencjom szkoleniowym, pokazującym, w jaki sposób umiejętności te można zastosować w prowadzeniu szkoleń CCR, ale koncepcje te mają zastosowanie do wszystkich poziomów nurkowania. Blog ten składa się z trzech części: gotowej do zastosowania strategii, praktycznych zastosowań i narzędzi, a następnie dostępnych bezpłatnych zasobów.

Strategia

 • Szkolenie i budowanie świadomości doświadczonych instruktorów, instruktorów trenerów i kierowników wyszkolenia (coursedirectorów) z czynników ludzkich i umiejętności nietechnicznych zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym.
 • Promowanie zachowań związanych z właściwym przywództwem, bezpieczeństwem psychologicznym i kulturą sprawiedliwego traktowania.
 • Wprowadzanie zmiany kultury na taką, która koncentruje się na uczeniu, wyciąganiu wniosków z bogatych w kontekst historii i eliminowaniu różnic między tym, co powinno się wydarzyć, a tym, co się wydarza, poprzez zrozumienie, zamiast koncentracja na czystym przestrzeganiu przepisów. To Wideo i blog, które omawiają to zagadnienie szerzej.
 • Rozpoznanie procedur, które należy zmienić w systemie szkoleniowym. Zawsze istnieją luki między tym, co powinno się wydarzyć, a tym, co się dzieje.

Praktyczne narzędzia i techniki

 • Wszystkie procedury SOP dotyczące błędów muszą być inicjowane poprzez komunikację w zespole i między zespołami. Wszyscy członkowie zespołu powinni być świadomi, że do awarii doszło w zespole, a nie w indywidualnym przypadku. W skutecznym zespole wszyscy członkowie zespołu są zasobami, które należy wykorzystać do osiągnięcia sukcesu zespołu.
 • Należy informować zespół o niepowodzeniach i konsekwencjach, gdy do nich dojdzie, a następnie po rozwiązaniu ponownie zorganizować zespół.
  Należy zmienić sposób nazewnictwa na „zespół" - zespół istnieje nawet wtedy, gdy składa się tylko z dwóch osób. Zespoły są wzajemnie odpowiedzialne, pracują nad wspólnym celem i podzielają wartości. Partnerstwo sugeruje przyjazne relacje i brak odpowiedzialności.
 • Należy podkreślać rolę członków zespołu w rozwiązywaniu problemów, a nie pozostawiać nurka, by sam je rozwiązał i potencjalnie zmagał się z problemami.
 • Instruktor jest wzorem do naśladowania i tworzy bezpieczne psychologicznie środowisko oraz zmniejsza różnice w autorytecie, mówiąc o swoich błędach - nie jest doskonały. Badania pokazują, że bezpieczeństwo psychologiczne jest decydującym zachowaniem dla efektywnych zespołów. W wielu incydentach czynnikiem decydującym jest różnica autorytetów / brak bezpieczeństwa psychologicznego. Instruktorzy odchodzą od standardów-dryfują, a kursanci muszą być w stanie zakwestionować ich poglądy. Seria zamieszczonych tu czterech blogów pokazuje, jak budować efektywny zespół.

 • Wyjaśnienie, że należy spodziewać się błędów, awarie są czymś normalnym, a zespół będzie współpracował w celu ich rozwiązania. Nurkowanie techniczne to działanie zespołowe oparte na współpracy, a nie na rywalizacji.
 • Wyznaczanie „lidera" i „aktywnie podążających" w zespole nurkowym oraz dbanie o to, by ich role były przestrzegane, począwszy od fazy planowania, a skończywszy na omówieniu.
 • Dołączanie instruktora do procedury sprawdzenia zespołowego oraz podkreślenie, że on również jest omylny i powinien być sprawdzany. Oznacza to również modelowanie ról i efektywne korzystanie z list kontrolnych. Blog #1 i Blog #2 dotyczą tematu projektowania list kontrolnych.
 • Tworzenie sytuacji, w których członek zespołu zabiera głos, by o czymś powiedzieć, ponieważ uczeń-lider nie postępuje zgodnie z oczekiwaniami.
 • Podczas przygotowań kursanci powinni wzajemnie na siebie uważać i zadawać pytania dotyczące konfiguracji, jeśli coś nie jest zgodne z oczekiwaniami. Pomaganie sobie nawzajem w konfiguracji, np. wzajemne sprawdzenia i kwestionowanie zespołu w zakresie analizy gazu, okresu przydatności czujników tlenu, czy wymiany absorbentu, jeśli nie jest to zgodne ze standardem oczekiwanym/omówionym.
 • Instruktorzy powinni zmienić język z „Czy sprawdziłeś swój gaz... (lub cokolwiek innego)" na „Jaki masz gaz (lub cokolwiek innego)?". Przejście od pytań zamkniętych do pytań otwartych. Korzystanie z opcji „Powiedz mi...", „Wyjaśnij mi...", „Opisz mi..." lub „Pokaż mi..." jako sposobu na wymuszenie zadawania pytań otwartych.
 • Przeprowadzanie u strukturyzowanej odprawy przed każdym nurkowaniem. UNITED-C jest strukturą, której uczy The Human Diver. Dzięki temu wszyscy wiedzą, co czeka ich w najbliższym czasie i czy coś nie zostało pominięte. To nie to samo, co końcowe sprawdzenie przed nurkowaniem, takie jak GUE-EDGE lub BWRAF.

 • Wzajemna odpowiedzialność - w tym instruktora. Jeśli uczestnik kursu zgłasza lub kwestionuje coś w odniesieniu do instruktora lub innego uczestnika kursu, należy mu za to podziękować.
 • Konstruktywna krytyka jest istotną częścią efektywnego zespołu.
  Instruktor pełniący funkcję członka zespołu zapewniającego stabilną platformę, do której można się odnieść (kontakt wzrokowy/dotykowy) podczas wykonywania ćwiczeń w wodzie. Zamiast wyłącznie aktywności instruktorskiej.
 • Tworzenie stresującego środowiska dla jednego z nurków, jednocześnie stwarzając warunki, by nurek niewykonujący zadania zapewniał nadzór nad zespołem, działając jako punkt odniesienia na wraku/rafie lub w kolumnie wody. Może w tym pomóc szkolenie oparte na scenariuszach, zamiast rutynowego wykonywania ćwiczeń.
 • Zwracanie uwagi na to, czy sprzęt jest „uporządkowany" i sygnalizowanie, że należy go sklarować, jeśli tak nie jest.
 • Obserwowanie członków zespołu, którzy mogą być zestresowani lub skupieni na czymś innym. Instruktor może zlecić zadanie jednemu kursantowi i sprawdzić, czy drugi kursant odpowiednio zareaguje. Kursant, któremu nie zlecono zadania, może założyć, że jest to odpowiedzialność instruktora, ale w zespole takie zachowania są obowiązkiem wszystkich.

 • Nurkowie uczeni są, że członkowie zespołu służą pomocą, gdy coś pójdzie nie tak. Członkowie zespołu są również po to, aby zapobiegać nieprawidłowościom, mając dodatkowy zestaw oczu, rąk i dodatkowy mózg. W poniższym materiale wideo Guy'a (12:15) omówiono obie strony modelu bow-tie.
 • Spodziewaj się omówienia zarówno umiejętności technicznych, jak i nietechnicznych (np. w modelu DEBrIEF). Krytyczny instruktor okazuje własną słabość podczas omówienia (jak opisano w przewodniku), aby stworzyć środowisko do nauki. Jeden z niedawnych absolwentów IT nurkowania Technicznego i Rekreacyjnego powiedział: „Korzystanie z metody Omówienia zmieniło wszystko! Za pierwszym razem proszenie o informację zwrotną jest przerażające, ale w rzeczywistości rzuca światło na rzeczy, które tylko dzięki temu mogłem dostrzec. Zastanawiałem się, jakie przykłady mogę podać kursantowi na wodach otwartych, co muszę poprawić... i nie jest to trudne".
 • Współpraca i konstruktywne podejście do błędów, zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków, patrzenie na systemowe powody, dla których doszło do zdarzenia, a nie tylko skupianie się na bezpośrednich lub prostych przyczynach. Zadawanie pytań o kontekst, a nie stwierdzenia „powinienem bardziej się starać", „zwracać większą uwagę" lub stosowanie innych kontrfaktycznych stwierdzeń.
 • Szukanie i opisywanie podobieństw z własnym nurkowaniem, gdy inni opisują zdarzenia niepożądane. Należy zwracać uwagę na kontekst i proces, a nie na wynik.
  Demonstrowanie ciągłego uczenia się i refleksji. Modelowanie „właściwych" zachowań. 

 

 • Kierownictwo agencji szkoleniowych powinno zachęcać do opowiadania o lukach między tym, co być powinno, a tym, co faktycznie ma miejsce. Zarządzanie jakością nie powinno polegać wyłącznie na przestrzeganiu standardów, ale na zrozumieniu kontekstu towarzyszącego ich nieprzestrzeganiu.
 • Podczas omawiania zdarzeń niepożądanych, osoby zaangażowane, zwłaszcza instruktorzy, powinni unikać deprecjonowania osób, które były zaangażowane w zdarzenie - zarówno osób osobiście, jak i np. online/YouTube. Rozmowy powinny koncentrować się na tym, jak doszło do zdarzenia (kontekst), a nie na zaangażowanych w nie osobach.
 • Należy pamiętać, że wsparcie powierzchniowe i pracownicy centrum nurkowego również są częścią zespołu nurkowego. Należy je szanować i w miarę możliwości uwzględniać je w procesie uczenia się i przekazywania informacji zwrotnych.

Bezpłatne zasoby

Guy Shockey przedstawił prezentację „Wprowadzanie HF do programów szkoleniowych nurków technicznych" na konferencji HF in Diving w 2021 r.  - 45 min.
Film dokumentalny If Only...", który podkreśla rolę przywództwa i pracy zespołowej przy zapobieganiu poważnym obrażeniom i wypadkom śmiertelnym - 34 min. Ta strona zawiera również przewodnik, w którym można przeprowadzić własne warsztaty dotyczące błędów, awarii i czynników kształtujących wydajność. 

 • Seria czterech blogów o tym, jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespole, zaczynająca się tutaj
 • Dwa blogi o tymczasowych zespołach. Budowanie zespołu krótkoterminowego. Przywództwo w zespole tymczasowym.
 • Instruktorzy muszą wiedzieć, jak wygląda „dobrze", zanim będą mogli skutecznie uczyć. Oznacza to, że w pewnym momencie będą musieli nauczyć się umiejętności nietechnicznych.
  • Ponad 250 blogów obejmujących czynniki ludzkie i umiejętności nietechniczne.
  • Kanał YouTube zawiera ponad 30 prezentacji z konferencji Human Factors in Diving w 2021 r.
  • Jeśli jesteś już absolwentem zajęć z zakresu czynników ludzkich opartych na webinariach lub zajęciach stacjonarnych, otrzymasz bezpłatny dostęp do Chat-THD, sztucznej inteligencji specjalnie skoncentrowanej na odpowiedziach na pytania związane z HF w nurkowaniu, co może pomóc w opracowaniu materiałów szkoleniowych lub konspektów lekcji. Jeśli nie, możesz zarejestrować konto na tej stronie.

Podsumowanie

Nie ma srebrnej kuli do zastosowania czynników ludzkich, umiejętności nietechnicznych, bezpieczeństwa psychologicznego lub kultury sprawiedliwego traktowania w branży nurkowej. Jest to powolna, stopniowa zmiana, zaczynająca się od języka i zmiany paradygmatu, która jest potrzebna, przy użyciu prostych narzędzi i technik, takich jak te wyszczególnione powyżej. Kiedy podzieliłem się powyższymi informacjami, otrzymałem informację zwrotną, że zostało to już uwzględnione w materiałach szkoleniowych. Z mojego doświadczenia wynika, że tak nie jest i dlatego wielu instruktorów i centrów nurkowych zleca kurs Podstawy w ramach szkolenia wstępnego, aby wszyscy uczestnicy zaczynali od wspólnego zrozumienia, jak wygląda "zespół" i jak inne umiejętności nietechniczne przyczyniają się do sukcesu.

 


Gareth Lock jest właścicielem The Human Diver, niszowej firmy skupionej na kształceniu i rozwijaniu nurków, instruktorów i powiązanych zespołów, aby mogli osiągać wysoką wydajność. Jeśli chciałbyś pogłębić swoje doświadczenie nurkowe, rozważ udział w kursie wprowadzającym online, który zmieni twoje podejście do nurkowania, ponieważ bezpieczeństwo zależy od tego jak jest postrzegane, odwiedź stronę internetową.

Andrzej jest instruktorem nurkowania technicznego i nurkowania na obiegach zamkniętych. Pracuje jako konsultant do spraw bezpieczeństwa i wydajności w branży nurkowej. Z wykształcenia jest psychologiem ze specjalizacją w psychologii społecznej i psychologii bezpieczeństwa. Jego główne zainteresowania w tych dziedzinach związane są z wydajnością człowieka w ekstremalnych środowiskach oraz budowaniem zespołów o wysokiej wydajności.  Andrzej ukończył studia podyplomowe w zakresie archeologii podwodnej i zdobył doświadczenie w roli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo nurkowania w projektach naukowych- DSO. Od 2023 roku jest instruktorem Human Factors, prowadzi polski oddział The Human Factors. www.podcisnieniem.com.pl